Společná televizní anténa (STA) a její řešení

Rekonstrukce STA.

Smyslem tohoto řešení je provést rekonstrukci STA tak, aby poskytla všem domácnostem bytového domu přístup k televiznímu signálu z obou zdrojů digitální televize zároveň, tedy z DVB-T (zemské digitální vysílání) i DVB-S (satelitní digitální vysílání).

Další rozhodnutí už je na každé domácnosti – zda si pořídí jen levnější set-top-box pro příjem omezenější DVB-T nebo jen satelitní přijímač antény pro příjem diditálního vysílání 4 multiplexypro příjem hodnotnější DVB-S a nebo využijí oba způsoby zároveň, což bývá nejčastější řešení.

Jako majitelé či správci domu tím poskytnete optimální příjem digitální televize všem domácnostem dle jejich volby a zároveň vám zmizí satelitní antény z fasády vašeho domu.

Toto řešení se jeví jako velmi výhodné zejména v případech problematického příjmu DVB-T, což je situace velmi častá, nebo při revitalizaci bytového domu (zateplení fasády domu).

Technické řešení č.1.

Technické řešení spočívá v použití hvězdicového nebo kaskádového rozvodu s multipřepínači a jednou centrální parabolickou anténou umístěnou na střeše domu. Řešení vyžaduje rekonstrukci vnitřních rozvodů s hvězdicovitým uspořádáním rozvodu. V STA je šířen kompletní satelitní signál např.z družice ASTRA 23,5E. Každý účastník rozvodu STA má možnost použití vlastního satelitního přijímače SD nebo HD s dekódovací kartou Skylink nebo Cslink a tím si určit zcela individuálně vlastní programovou nabídku.

Tato varianta je estetickým řešením s ohledem na individuální potřeby jednotlivých uživatelů STA.

Satelitní příjem je možno provést pro příjem i více družic a tak je možno přijímat i ostatní provozovatele satelitní televize např. UPC direct nebo Digi TV.

Technické řešení č.2.

Dalším řešením je převod programů z DVB-S/S2 transpondéru v pásmu 950-2150 MHz do výstupního DVB-T kanálu v pásmu 47-862 MHz. Transmodulátor je vybaven rozhraním CI a editací transportního toku. Skramblované programy mohou být současně dekódovány pomocí jediného CA modulu a dekódovací karty.

Takto převedené DVB-S/S2 programy je možné přijímat televizory vybavenými tunery pro příjem DVB-T signálu nebo televizor a set-top-box.

Tímto způsobem je možno přidat vybranné programy ze satelitu, do rozvodu STA (hudební,sporty,zahraniční nebo v HD rozlišení).

Náklady za přestavbu společné televizní antény (STA)

Výsledná cena za přestavbu STA pro rozvod DVB-T (DVB-S) závisí zejména na těchto faktorech:

  • rok uvedení STA do provozu , stáří technologie hlavní stanice
  • péče o zařízení po dobu užívání, revize a rekonstrukce provedené v minulých letech
  • každý systém STA je do jisté míry jedinečný
  • místní příjmové podmínky pro digitální signál
  • bez znalostí budoucího uspořádání nelze nalézt seriózní odhad nákladů
  • zvolená alternativa řešení STA

V případě zájmu Vás navštívím v místě realizace a zpracuji konkrétní cenovou nabídku. Nabízíme rovněž možnost účasti na domovní schůzi přímo s uživateli bytů, kde vysvětlím problematiku příjmu satelitu v obytných domech

Antény STA v české Lípě,  obyvatelé domu přijímají 6 digitálních kanálů Panelový dům Liberec 11 multiplexů, cca 50 programů

STA - společná televizní anténa

Aktuality

 
2010 tvorba webu | www.esluzby.net