Měření digitálních signálů DVB-T.

Měrení je dnes je dnes tou nejdůležitější podmínkou pro bezproblémový příjem zemského digitálního vysílání DVB-T.

Měřením signálu na daném místě vidíme úroveň a kvalitu digitálního signálu. Podle těchto parametrů se zvolí typ antény, anténní zesilováč a další komponenty pro rozvod signálu. To vše se projeví v bezproblémovém přijmu digitální televize.

Měřící přístroj pro měření digitální signálů Televes H45 compact Měřící přístroj pro měření digitální signálů Unaohm 2300Příklad uloženého měřícího protokolu z měříciho přistroje Televes H45.

ÚROVEŇ SIGNÁLU (POWER)

Televes H45 mereni  spectrální analýzaÚroveň signálu můžeme měřit v režimu spektrálního analyzátoru, nebo už na vybraném kanálu – kmitočtu.
Spektrum je velice užitečné při první měření v místě příjmu. Zobrazí se signály nejen DVB-T, ale i ostatní, případně rušivé signály. Vycházíme-li z úrovně vstupních signálů udávaných výrobci pro STB, dostaneme se k hodnotám 35 až 80dBμV. Optimální se jeví hodnota 45 až 65 dBμV na jejich vstupu. Je Televes H45 mereni  spectrální analýza  58 kanálnutno počítat s útlumem signálu na trase anténa – vstup STB, digitální televize – DTV (symetrizační člen, rozbočovač, anténní napáječ, zásuvka).

Max. úroveň signálu není cílem, ale kvalita signálu podle dalších parametrů!

CHYBOVOST MODULACE (MER)

Televes H45 mereni MER, BER, VBERMER je jedním ze základních kvalitativních parametrů signálu DVB-T.

Pro modulaci 64 QAM (ČR) je minimální požadovaná hodnota 22 až 24 dB, optimální je ≥25dB.

Pro modulaci 16 QAM jsou potom odpovídající hodnoty MER 16 až 18 dB, resp. ≥19 dB.

BITOVÁ CHYBOVOST PŘED KOREKCÍ (CBER) A PO KOREKCI (VBER)

Televes H45 optimální nastavení  MER, BER, VBERRozhodující pro stabilní, kvalitní DVB-T signál bez „zamrzání a kostičkování“ je hodnota parametru VBER.
Na obrázku jsou vidět parametry měřených digitálního signálů. Minimalní parametr chybovostí VBER je 2.0E-4. Bezpečná hodnota parametru VBER je alespoň o dva řády nižší, tedy ≤9.0E-5. Přitom platí, že VBER úzce souvisí s CBER a také s MER. Praxe ukazuje, že optimalizaci nastavení antény, je vhodné dělat podle parametru CBER bargraf na obrázcích. Čím menší hodnota, tím lépe. Hodnota parametru CBER pro stabilní DVB-T signál by měla být ≤5.0E-4.

Poslední obrázek ukazuje je optimalizované nastavení parametrů (MER, CBER, VBER).

 
2010 tvorba webu | www.esluzby.net